REMINDER: vriendendinner - Gastspreker Yves Willemot - Algemeen Directeur Unicef België

“Kinderrechten en bedrijven, is er een link?” Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR – Corporate Social/Sustainable Responsability) is al lang geen modeverschijnsel meer. Het is een strategisch onderdeel van heel wat beleidsplannen van ondernemingen in Vlaanderen.

Toch kampen heel wat bedrijfsleiders nog met de vraag hoe ze hun maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet vorm kunnen geven in hun bedrijf, zodanig dat de maatschappij er wel bij vaart en het tegelijk goed is voor hun bedrijf en de doelstellingen. In het kader van bovenstaande vaststellingen en evoluties hebben UN Global Compact (netwerk van internationale bedrijven, opgericht op aansturen van voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Koffi Annan), samen met UNICEF en Save the Children Alliance, de Principes inzake Kinderrechten en Bedrijven (Children’s Rights and Business Principles) aangenomen. Concreet gaat het om een set van principes voor bedrijven om in de context van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een duurzaam beleid te voeren dat het welzijn van kinderen en het respect voor de rechten van het kind ten goede komt. Boeiende materie ons toegelicht door Gentenaar Yves Willemot, algemeen directeur van Unicef België sinds 2007, doch al van 1989 in de ban van UNICEF.  Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de dienst Communicatie en Programma's binnen Unicef België. In 2005 en 2006 werkte hij als Regionaal Communicatieverantwoordelijke voor Unicef voor West-en Centraal-Afrika in Dakar. Zijn rijke ervaring en internationale expertise voor het welzijn van de kinderen en het respect voor hun rechten komt hij ons graag toelichten op donderdag 18 september 2014! 

Rapport van de activiteit: