REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker Marc Vanhulle - Federale Gerechtelijke Politie

"De internationale illegale drugtrafiek: een geïntegreerde aanpak" Illegale drugstrafiek en witwassen van geld blijft een belangrijke activiteit van georganiseerde criminele groeperingen wereldwijd. Het creëert onveiligheid. Het belemmert ontwikkeling en stabiliteit.

Gebrek aan regionale en interregionale samenwerking tussen ondermeer Latijns-Amerika, het Caraïbische gebied en Afrika laat de georganiseerde criminaliteit toe om transregionaal te opereren. De EU Drug Strategy 2013-2020 plant verbetering van effectieve samenwerking met derde landen en met internationale organisaties. Het Nationiaal Veiligheidsplan van de Belgische regering houdt rekening met deze EU strategie en met het dreigingsbeeld opgesteld door de Federale Politie. De Federale Politie implementeert tenslotte de gestelde prioriteiten. Onze gastspreker Marc Vanhulle kreeg als UNODC-coordinator van het project AIRCOP de opportuniteit te kunnen meewerken aan het globale programma “Cocaine Route Programma” van het EU Instrument for Stability. Het project beoogt een verhoging van de drugsbestrijdingscapaciteit op de international luchthavens van Afrika, Latijns Amerika en van het Caraïbische gebied, o.a. door multidisciplinaire eenheden met elkaar te verbinden om een uitwisseling mogelijk te maken in reële tijd. Sedert maart 2014 heeft Marc Vanhulle opnieuw de Centrale Dienst Drugs van de Federale Gerechtelijke Politie te Brussel vervoegd als adjunct dienstchef. De afgelopen 15 jaar was hij dus betrokken bij diverse projecten met betrekking tot internationale drugstrafiek. Een strijd die niet alleen gevoerd moet worden door politie- en douanediensten. Stof genoeg voor een boeiende uiteenzetting.

Rapport van de activiteit: