REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker BW Ir Noël Pille - Jan De Nul Group

"Werken in open zee, anders dan gewoon baggeren"

Gespecialiseerde diensten voor de offshore olie- en gasindustrie maken een belangrijk deel uit van de activiteiten van de Jan De Nul Group. Deze activiteiten omvatten o.a. het baggeren van aanlandingen voor offshore pijpleidingen in combinatie met onshore civiele werken zoals de installatie van dammen, de bouw van tunnels en het inzetten van lieren om de pijpleidingen aan land te trekken. Daarnaast worden grote sleephopperzuigers ingezet voor nivellering van de zeebodem, installatie van pijpleidingen en voor uitgraving van “Glory Holes” in harde kleigrond op dieptes tot 155 meter. Voor de bescherming van pijpleidingen met steenbestorting tot 2000 meter waterdiepte beschikt de Jan De Nul Group over de valpijpschepen “Simon Stevin” en “Joseph Plateau”. Met een laadcapaciteit van 31.500 ton behoren deze schepen tot de grootste ter wereld. Het nieuwe schip “Willem de Vlamingh” kan gecombineerd kabels leggen en afdekken met steenbestorting. Met zijn baggerschepen, steenstortschepen en kabelleggers in combinatie met bergingsschepen tot 3500 ton hijsvermogen, biedt de Jan De Nul Group ook gespecialiseerde offshore diensten aan op de hernieuwbare energiemarkt, zoals het ontwerp en installatie van funderingen voor windturbines, het ballasten van de funderingen, het leggen van onderzeese kabels en het aanbrengen van steenbescherming. Stuk voor stuk activiteiten die voor velen tot de verbeelding spreken. Een niet te missen toelichting.

Rapport van de activiteit: