REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker Stefaan Declercq - Algemeen Secretaris Oxfam-Solidariteit België

OXFAM ijvert voor duurzame antwoorden op armoede, onrecht en uitsluiting

OXFAM (het Oxford Committee for Famine Relief) ontstaat in Oxford, Groot-Brittannië in 1942. De stichtende leden willen in de eerste plaats hulp bieden aan de door hongersnood getroffen bevolking in Griekenland, dat door de nazi’s bezet was. Vanaf 1949 verbreedt de organisatie haar doelstellingen om hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers en om ook andere problemen in de wereld aan te pakken. Sinds 1996 is Varsenarenaar Stefaan Declercq (pedagoog en oud-student van het Brugse St. Lodewijkscollege) Algemeen Secretaris van Oxfam-Solidariteit België. Oxfam-Solidariteit is de tweetalige niet-gouvernementele organisatie die zich toelegt op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire actie. Samen met Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Magasins du monde, beide organisaties voor eerlijke handel, vormt deze NGO Oxfam in België, die op haar beurt een lidorganisatie is van Oxfam International. De aanpak en programma’s in het Zuiden (ontwikkeling, noodhulp) en in het Noorden (campagnes, lobby) zijn gebaseerd op een aantal fundamentele rechten. Heel uiteenlopende mensen delen de overtuiging dat een andere wereld mogelijk is: van de vrijwilligers in de winkels over de medewerkers op kantoor en de schenkers die de projecten steunen tot de leden van de partnerorganisaties... Met de oorlog in Syrië en de daarmee gepaard gaande menselijke ellende is dit onderwerp meer dan actueel.

Rapport van de activiteit: