REMINDER : De Hanze wordt 35!

Viering met een BBQ in het Hanzekwartier

Reeds 35 jaar biedt DE HANZE een uniek forum aan actieve ondernemende personen uit de regio om elkaar in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer te ontmoeten. Deze 35ste verjaardag van onze club De Hanze vieren we dit jaar met een BBQ in restaurant ‘t Oud Handbogenhof. Om de appetijt wat aan te scherpen maken we vooraf een korte wandeling. Gewapend met een beslagen gids wandelen we langs enkele historische locaties en elementen uit de commerciële hoogbloei uit de Brugse Hanze-periode: vanaf ca 1300 tot ca 1600 was Brugge met zijn 45.000 inwoners een kosmopolitische metropool naast Parijs, Gent en enkele Italiaanse steden. Brugge was toen het kruispunt waar verschillende werelden elkaar ontmoetten, handel dreven en elkaar beïnvloedden. Handelaars uit heel Europa stimuleerden een hoogwaardige kunstproductie, waarvan Jan van Eyck misschien wel de meest bekende exponent is. Zo groeide Brugge uit tot een ware wisselmarkt van culturen. Bijna 400 jaar later, op 20 november 1978 wordt de businessclub De Hanze opgericht door 42  enthousiaste ondernemers en leidinggevenden uit het actieve Brugse bedrijfsleven onder de stuwende kracht van wijlen de heer Brochart, destijds gedelegeerd bestuurder van La Brugeoise. Eén van de ambities van de stichters was om een brede en lokale businessclub uit te bouwen met als doel nauwe en vriendschappelijke betrekkingen tot stand te brengen tussen personen die in West-Vlaanderen, in België of in het buitenland een vooraanstaande functie bekleden. De eerste clublocatie was gevestigd in de Steenstraat , sinds 2005 is dit het Crowne Plaza Hotel. Jaarlijks organiseren we een twintigtal activiteiten met ruimte voor informele contacten en netwerking. Alle 270 leden mogen er nog steeds prat en fier op zijn dat ze tot de grootste en wellicht meest vooraanstaande businessclub van West Vlaanderen behoren!

Rapport van de activiteit: