REMINDER : Ontbijt(k)boek - Gastspreker Prof. Dr. Gert Peersman - UGent

"De Perfecte Storm"

De economische crisis is nog steeds zeer actueel. Professoren Koen Schoors en Gert Peersman beschrijven in het boek ‘De perfecte storm’ niet alleen hoe we er in geraakt zijn, doch geven diverse aanbevelingen om er uit te geraken. We beleven al enkele jaren turbulente tijden. Eerst was er de wereldwijde bankencrisis. Vervolgens kwam er de eurocrisis. Eerst in Zuid-Europa, maar stilaan is heel het Europese continent ermee besmet. Straks wacht ons ook de vergrijzingscrisis, al jarenlang voorspeld. (Herinner u het Zilverfonds…). Het samenvallen van deze crisissen leidt tot een perfecte storm. De auteurs beschrijven hoe het zover is kunnen komen, welke fouten er gemaakt zijn en met tevens de invloed van dit alles op onze maatschappij. Allerminst een pessimistisch boek, want de auteurs zijn immers positief ingesteld en reiken oplossingen aan. Professor Gert Peersman komt ons het boek voorstellen. Hij is professor aan het departement Financiële Economie te Gent. Daarnaast heeft hij een column in de Standaard. Hij wordt gevraagd als adviseur in diverse financiële en economische organen in België en binnen de Europese Unie. Professor Peersman publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen en is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties. Tenslotte wordt hij ook frequent geconsulteerd door de media voor toelichting bij diverse economische themata. Op Twitter is hij regelmatig actief en kan u hem volgen via @GertPeersman. Professor Peersman staat alvast garant voor een boeiende uiteenzetting!

Rapport van de activiteit: