REMINDER - Vriendendinner - Gastspreker Mieke Van Hecke - directeur-generaal van het VSKO

Uitdagingen en knelpunten voor het Vlaamse onderwijs Bereidt ons onderwijs voldoende voor op de arbeidsmarkt?

Goed onderwijs is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van een land. Met goed opgeleide mensen is het goed ondernemen. We stellen in Vlaanderen soms een mismatch vast op de arbeidsmarkt. We beschikken niet steeds over de juiste kwalificaties bij onze afgestudeerden om de vacatures in te vullen. Als werkgever bestaat ook het gevaar dat je niet meer kunt inschatten waar een diploma voor staat, wat de waarde is van een diploma. Er is nu een dusdanige vrijheid in de samenstelling van curricula. We zien een explosie aan opleidingen, met steeds meer masters, maar zijn ze allemaal even inzetbaar? De vraag rijst bijgevolg of bedrijven nog weten waar die diploma’s voor staan. Bovendien betekenen al die hogeschoolstudenten een hoge kostprijs voor onze maatschappij. Het zou best kunnen dat rekruteerders te veel naar de oude zekerheden grijpen uit gebrek aan transparantie in verband met de nieuwe situatie. Mieke Van Hecke koestert hervormingsplannen. Vanuit de ondertussen spreekwoordelijke ‘Guimardstraat’ leidt ze tegenwoordig het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de koepel van alle inrichtende machten van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. In het secundair onderwijs is dat goed voor een ‘marktaandeel’ van 75 procent. Van 1995 tot 2004 was ze volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de CVP. Mieke Van Hecke woont in Beervelde, is gehuwd met Rogier de Corte, moeder van vier kinderen en oma van zes kleinkinderen. Zij behaalde aan de Rijksuniversiteit Gent een doctoraat in de rechten, een licentiaat in de criminologie en is ook kandidaat in de letteren en wijsbegeerte.
Kortom een unieke en zeer gedreven vrouw boordevol passie voor het onderwijs!

Rapport van de activiteit: