REMINDER : Bedrijfsbezoek ECO PRINTING CENTER

De Hanze wil U laten kennismaken met een van de modernste drukkerijen van Europa, ECO PRINTING CENTER, het drukcentrum van De Persgroep.

In 2003 werd bij De Persgroep gestart met een denkoefening over de toekomst van de krantendrukkerij in Kobbegem, de hoofdzetel van de Persgroep Publishing. De oplagen van Het Laatste Nieuws en De Morgen waren immers substantieel gestegen sinds begin de jaren negentig en vooral de maandag- en zaterdagkranten kregen ze nog moeilijk gedrukt. Ook de kleurmogelijkheden op de persen waren ontoereikend om aan de vraag van de adverteerders te voldoen. Ten slotte woedde er wereldwijd een hevige discussie over het ideale formaat van de krant van de toekomst. Rudy Bertels, directeur-generaal van de Persgroep Publishing, tekende daarop een ambitieus, nieuw plan uit. De rotatiepersen in EPC kunnen zowel kranten als magazines drukken, met op alle pagina’s vierkleurendruk van topkwaliteit. En dat allemaal op een berlinerkrantenformaat dat intussen algemeen erkend wordt als ideaal voor de mobiele lezer van vandaag. Niet alleen de persen kunnen veel, ook wat achter die persen gebeurt in de verzendingshal is indrukwekkend. Ze kunnen magazines en bijlagen snijden en nieten tegen dezelfde snelheid als de persen. En ze kunnen vooraf gedrukte producten zoals de katernen van de zaterdagkranten, maar ook commerciële folders die de adverteerders aanleveren, automatisch bij de krant voegen. De Persgroep heeft met EPC een productiebedrijf in handen dat van groot strategisch belang is voor de uitgeverij. De verschillende redacties en reclameregies hebben ongekende technische mogelijkheden om de kranten en tijdschriften van de Persgroep Publishing zo goed als mogelijk af te stemmen op de wensen van de klanten. Dat dit op een milieuvriendelijke wijze gebeurt, is een belangrijke extra troef. Ze gebruiken gerecycleerd papier, dankzij het waterloze drukprocedé produceren ze geen toxische afvalstoffen en ze gaan zo zuinig mogelijk om met het energieverbruik. EPC is in de eerste plaats geconcipieerd voor de eigen uitgaven. Maar aangezien ze nog capaciteit over hebben, verwelkomen ze ook externe klanten die hun drukwerk bij hen willen laten verzorgen. EPC positioneert zich heel bewust als de drukkerij van de toekomst. Praktische informatie : De rondleiding in EPC start om 21.30 uur en zal ongeveer 2 uur duren. Om praktische redenen verplaatsen wij ons per bus. De bus vertrekt vanaf de parking P&R Steenbrugge gelegen op het einde van de Baron Ruzettelaan. Vooraf aan het bezoek wordt u in Lokeren een dinner aangeboden. Terugkomst in Brugge wordt voorzien omstreeks 00.30 uur. Gezien het strakke tijdschema verzoeken wij om stipte aanwezigheid om 18.50 uur ! Uitzonderlijk wordt voor dit bedrijfsbezoek 40 € deelnameprijs aangerekend.

Rapport van de activiteit: