REMINDER : Vriendendinner ism VKW - Gastspreker Wouter Van Besien Voorzitter Groen

Wouter Van Besien, sinds 2009 nationaal voorzitter van Groen, haalde bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een mooi resultaat. Het aantal verkozenen ging van 226 naar 307, een nieuw record.

Groen is nu vertegenwoordigd in 158 steden en gemeenten, vijftien meer dan in 2006. Vooral in de centrumsteden is het verkiezingsresultaat opvallend. Daar ging de partij van 28 naar 51 raadsleden. Volgens Van Besien gaat het voor een stuk om proteststemmen. "Maar dan wel constructieve proteststemmen. Veel mensen hebben even genoeg van de traditionele partijen en wij hebben ons met succes geprofileerd als een positief alternatief." In zijn nieuwjaarstoespraak voor zijn eigen partij schetste Van Besien een somber beeld van het voorbije jaar. De economie slabakt, de werkloosheid stijgt en een lening krijgen bij de bank wordt steeds moeilijker. Wat de Groene topman echter het meeste stoort, is het “laksisme” van de verschillende regeringen. De dingen worden op hun beloop gelaten. Bij de voorbije vorming van de federale regering wilde Groen vier ideeën gerealiseerd zien:
• een hervorming van de financiële markten door o.a. speculatie in de financiële sector en bij de banken te verbieden
• de belasting op arbeid verschuiven naar een belasting op milieuvervuiling en vermogenswinst
• een keuze maken voor hernieuwbare energie
• de armoede bestrijden Anderhalf jaar geleden droomde de partij nog van een Groene minister van Financiën. Uiteindelijk werd Groen er afgereden door de Vlaamse liberalen. Wouter Van Besien is licentiaat sociologie en woont samen met zijn drie kinderen in het hartje van Borgerhout.

Rapport van de activiteit: