REMINDER : Vriendendinner - Gastspreker Em. Prof. J.J. Cassiman

De Genetische Revolutie. "Het doel van mijn wetenschappelijke onderzoek is het vergaren van kennis om de levenskwaliteit te verhogen" dixit prof. dr. Jean-Jacques Cassiman, wereldvermaard Belgisch onderzoeker en professor in de menselijke genetica.

Professor Cassiman is een wereldautoriteit op het gebied van de genetica. Een DNA-analyse lijkt in onze huidige maatschappij wel een routine zaak te zijn geworden in onderzoeken naar misdaad, erfelijke ziekten, identificatie van personen of micro-organismen, afstamming en zoveel meer.  Onze kennis over DNA is amper 50 jaar oud maar de invloed op onze maatschappij van dit minuscule hoopje organisch genetisch materiaal dat elk levend organisme in zich draagt, blijkt nu van onschatbare waarde te zijn. Professor Cassiman was van bij zijn studies meteen gefascineerd door de ontdekking in 1953 van het DNA en haar structuur door de wetenschappers en latere nobelprijswinnaars Watson & Crick.
Het heeft zijn hele carrière verder bepaald. Professor Cassiman was hoofd van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid verbonden aan de KU Leuven en wordt wereldwijd geprezen voor zijn expertise en zijn talent om zijn vakgebied te vertalen naar een groter publiek.

Rapport van de activiteit: