REMINDER : Vriendendinner - Gastspreker Michel Maus

België, een belastingparadijs? De Brugse advocaat Michel Maus studeerde in 1993 af als Licentiaat in de Rechten en in 1994 als Bijzonder Licentiaat in het Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doctoreerde aan deze zelfde instelling in 2005 op het onderwerp “De grenzen van de fiscale controle”.

Michel liep middelbare school aan het Koninklijk Atheneum te Brugge. Sinds 1994 is hij ingeschreven aan de Brugse Balie en sinds 2008 ook aan de balie in Gent. Zowel op academisch vlak als binnen de uitbouw van zijn praktijk Everest is Michel Maus hoofdzakelijk actief binnen het domein van het Fiscaal Recht en het Frauderecht. Michel doceert aan de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent waar hij o.m. de vakken Personenbelasting, Registratie- en Successierechten, Fiscaal Strafrecht en Fiscaal Procesrecht doceert. “Ik word gedreven door mijn liefde voor cijfertjes”, zegt hij zelf over zijn specialisatie, “en door mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Fiscaliteit ligt op de grens tussen individuele en collectieve belangen. Ik vind dat de burger beschermd moet worden tegen overdreven overheidsbeslag onder de vorm van belastingen. Aan de andere kant moet de overheid kunnen optreden tegen personen die zich aan de solidariteit onttrekken door bijvoorbeeld belastingontduiking. De zoektocht naar dit evenwicht is voor mij de rode draad in de fiscale advocatuur.” Principes zijn voor meester Maus belangrijk. Zo won hij een zaak tegen het Brugse stadsbestuur omwille van een parkeerretributie van 30 euro die werd uitgeschreven door een parkeerwachter en niet door een politieagent. Michel was verder één van de fiscale experten die de nodige input gaf voor de nota Vande Lanotte. Hij werd in dit kader o.a. uitgenodigd door Ter Zake om het fiscale luik van de nota toe te lichten. De Standaard schreef hierover op 17 december 2010: “Vriend en vijand zijn het erover eens dat die (fiscale synthesenota) getuigt van onafhankelijk werk.”  Wist u dat België vermeld staat op een officieuze OESO-lijst met belastingsparadijzen?  Michel Maus leverde als expert in deze materie o.a. ondersteuning aan de parlementaire onderzoekscommissie Fiscale Fraude.  

Rapport van de activiteit: