REMINDER : Vriendendinner - Gastspreker A. Remue - Cel Vermiste Personen

“Zeg nooit, nooit….!” Het motto van Alain Remue (Cel Vermiste Personen)

Op 04 september 1995 ontving de Cel Vermiste Personen haar mandaat van de toenmalige Minister van Justitie. Ingevolge dit mandaat worden drie grote basisopdrachten uitgevoerd :
- coördinatie van opsporingsinspanningen, zowel op politieel als niet-politieel vlak;
- verlenen van steun aan de onderzoekende politiediensten;
- verwerven en ter beschikking stellen van expertise (know-how) over het fenomeen en de aanpak ervan. Het verantwoordelijkheidsdomein van de Cel Vermiste Personen omvat drie specifieke fenomenen :
- onrustwekkende verdwijningen
- identificatie van niet-geïdentificeerde lichamen en/of lichaamsdelen (niet ramp)
- identificatie van amnesie-patiënten (geheugenverlies) De Cel Vermiste Personen is een steundienst van de Federale Politie die haar opdrachten uitvoert ten voordele van eender welke politiedienst die met de voornoemde fenomenen wordt geconfronteerd. Alain Remue, Commissaris bij de Federale Politie, heeft reeds een lange carrière bij de voormalige Rijkswacht achter de rug en is sedert de start  in 1995 als diensthoofd van de Cel Vermiste Personen aangesteld.
Samen met 17 medewerkers staat hij 24/24 uur, 7 dagen op 7, dag en nacht klaar om elke zoektocht naar vermiste personen tot een goed einde te brengen. Volgens het jaarverslag 2011 behandelde de Cel Vermiste Personen 1604 nieuwe dossiers van onrustwekkende verdwijnen. 1508 personen zijn inmiddels teruggevonden, waarvan 90 procent nog in leven. Alain Remue brengt ons een boeiend relaas !

Rapport van de activiteit: