REMINDER : Ontbijt(k)boek - gastspreker Johan Braem

"Het zwarte goud wordt groen" Energie na piekolie en Fukushima

Energie in de 21ste eeuw: een stand van zaken. Duurzaam omgaan met energie en grondstoffen wordt ongetwijfeld een belangrijke uitdaging de komende decennia. We verbruiken steeds meer, maar beseffen niet dat de energievoorraden eindig zijn. Wie de voorraden bezit of controleert, heeft macht. Het magnum opus van Johan Braem geeft inzicht in de werking en de historische en toekomstige evoluties van voorraden, verbruik en productie van onze voornaamste energiebronnen: olie, gas, steenkool, kern-, wind- en zonne-energie. Een boek voor wie op de hoogte wil zijn van het huidige energiedebat en de problematiek die eraan verbonden is. Na een internationale financiële carrière van ruim 15 jaar bij diverse multinationals, ging Johan Braem in 2000 aan de slag als zelfstandig financial consultant. Sinds 2010 is hij tevens Senior Equity Analyst bij Econopolis.

Rapport van de activiteit: