REMINDER : Vriendendinner - Gastspreker Bernard Vanden Avenne: met Spano van vlas naar hout

De familie Vanden Avenne is in West-Vlaanderen en ver daar buiten een bekende ondernemersfamilie. Ze liggen o.a. aan de basis van de belangrijke industriële groep Spano.

In het begin van de vorige eeuw was er een grote textielindustrie aanwezig in grote delen van West-Vlaanderen. Ze was vooral gebaseerd op vlas als grondstof. Als nevenactiviteit werden sinds de tweede wereldoorlog ook spaanderplaten op basis van vlas ontwikkeld. Met het verdwijnen van vlas uit de textielindustrie werd meer en meer overgeschakeld op hout als basismateriaal voor de spaanderplaten. In 1963 werd Spano opgericht met als doel de productie van hout gebaseerde spaanderplaten. De Spanogroup levert nog steeds “Wood Based Solutions” en bestaat uit een aantal geïntegreerde onderdelen: Spano (spaanplaten), Dekaply (gemelamineerde spaanplaten), Spanolux (MDF-platen) en Balterio (laminaatvloeren). De laatste telg in de groep is A&S Energie waarbij het houtafval wordt omgezet in groene stroom.  De familie Vanden Avenne verkocht de groep aan een dochter van de groep Ackermans & van Haaren, maar Bernard Vanden Avenne is nog steeds operationeel actief in de groep als aankoper van hout, het basismateriaal. We zien in de geschiedenis dat het economisch belang van hout sterk wijzigt. Vandaag is er zelfs een heuse strijd aan de hang tussen hout als energie en hout als grondstof. Bernard Vanden Avenne zal ons een boeiend verhaal brengen over deze twee domeinen waarbij hij professioneel sterk betrokken is.

Rapport van de activiteit: