REMINDER : Vriendendinner ism JCI - Gastspreker K. Vandenberghe is tevens Hanzelid en voormalig lid Raad van Bestuur. Bij deze een warme oproep om naar onze medelid te komen luisteren !

N.a.v. het vijftigjarig bestaan van Amnesty International nodigt De Hanze medelid Karine Vandenberghe uit als eerste gastspreker voor 2012.

Sinds 1961 heeft de organisatie zich ingezet voor miljoenen mensen en kwamen duizenden leden en sympathisanten in actie. Door acties van Amnesty zijn gewetensgevangenen vrijgelaten, verdragen aangenomen en is de doodstraf wereldwijd teruggedrongen. Amnesty International Vlaanderen is onpartijdig en onafhankelijk. In al haar activiteiten hanteert Amnesty de hoogste standaarden inzake kwaliteit en betrouwbaarheid en streeft zij maximale impact na.  Amnesty Vlaanderen staat positief ten aanzien van de diversiteit in de samenleving en streeft diversiteit bij haar leden en in haar werking na. Amnesty is een beweging van geëngageerde vrijwilligers, ondersteund door professionele secretariaatsmedewerkers. In de besluitvorming staan democratie, rekenschap en deugdelijk bestuur voorop. Tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 2010 werd Karine Vandenberghe verkozen tot voorzitter van Amnesty International Vlaanderen. Karine startte in de jaren 90 als redacteur voor Amnesty Nieuws. Zo schreef ze verschillende artikels over genitale verminking, oorlogsmisdaden in Tsjetsjenië, politieopleiding in Afrika, vervolging van Roma enz. Ze is ook sinds het begin actief in het spoedactienetwerk. Van 2002 tot 2007 maakte Karine deel uit van het Bestuur en was ze vice-voorzitter. Sinds oktober 2009 is Karine terug actief, eerst als gecoöpteerd bestuurslid en sinds de Algemene Vergadering van 2010 als voorzitter. Karine studeerde economie en psychologie en heeft een ruime managementervaring – eerst een tiental jaar in haar eigen ICT bedrijf, later als Europees directeur. Vandaag is ze actief als business coach waarbij ze strategische en 'change'-trajecten begeleidt in bedrijven.

Rapport van de activiteit: