Ontbijt(k)boek op 28 OKTOBER 2021 (gewijzigde datum!) met Peter De Keyzer - Van der Valk Oostkamp


PETER DE KEYZER

Vijf minuten ambitie

Pleidooien voor een beter werkend land

Dit land heeft geen nood aan vijf minuten politiek moed, wel aan vijf minuten ambitie. Tussen 2011 en 2021 schreef econoom Peter De Keyzer een tweewekelijkse column over de meest uiteenlopende onderwerpen voor zakenkrant De Tijd. Over migratie, onderwijs, internationale handel en ongelijkheid. Maar ook over subsidies, het beleid van de ECB, meritocratie en sociale media. Hij schreef de stukken eerst met de blik van hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis en vervolgens als ondernemer en mede-oprichter van strategisch communicatiebureau Growth Inc.

De stukken waren vaak scherp, meestal kritisch, maar ze deelden allemaal dezelfde rode draad. Stuk voor stuk waren het pleidooien voor meer zelfredzaamheid, meer ondernemerschap, meer efficiëntie. Maar vooral: veel meer ambitie. Voor burgers, voor politiek, voor het land en voor Europa. Tien jaar lang hield Peter De Keyzer dit land en haar burgers een spiegel voor en hield hij een gepassioneerd pleidooi voor meer ambitie. Het beste uit die tweehonderd columns wordt nu samengebracht in Vijf minuten ambitie: pleidooien voor een beter werkend land.

Meer over Peter De Keyzer:

‘Op het scherp van de snee en steevast gedreven door ambitie‘

Peter De Keyzer (°1975, ) is een Vlaamse econoom, auteur en opiniemaker.

In 2014 kreeg hij de Prijs voor de Vrijheid van de klassiek-liberale denktank Libera!

De Keyzer liep school aan het OLV-college te Edegem. In 1993 startte hij een masteropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de Universiteit Antwerpen, in 1998 behaalde hij dit diploma magna cum laude.

Na zijn studies werkte De Keyzer als doctoraat assistent van de professoren André van Poeck en Bruno De Borger aan de faculteit economie van de Universiteit Antwerpen.

Zijn professionele loopbaan begon De Keyzer als asset manager bij de bankgroep KBC, vervolgens stapte hij over naar het Nederlandse ABN AMRO als chief investment advisor. Uiteindelijk belande De Keyzer bij de private bank Degroof Petercam; hij vervulde hier de rol van hoofdeconoom. Na een jaar bij Degroof Petercam vervolgde hij zijn carrière bij BNP Paribas Fortis.

In 2016 stapte De Keyzer zelf in de ondernemerswereld en richtte het strategisch communicatiebureau Growth Inc. op. Growth Inc. focust op communicatieadvies, reputatiemanagement, lobbying en crisismanagement.

Sinds 2019 is Peter De Keyzer gasthoogleraar aan onder meer de Antwerp Management School en het Amsterdam Institure of Finance. Verder zetelt hij in de raad van bestuur van logistieke startup Parcify en ingenieursbureau VYNCKE. De econoom is een bekende opiniemaker in Belgische kranten, weekbladen en sociale media. Hij publiceert een column in de zakenkrant De Tijd. De Keyzer’s columns focussen zich hoofdzakelijk op: demografie, economische groei, eurozone en financiële aangelegenheden.

Deze topper hebben wij te gast bij De Hanze!

Rapport van de activiteit:

 

Ontbijt(k)boek met Peter De Keyzer – 5 minuten ambitie – 28/10/2021

 

Place to be was ditmaal het Van der Valk hotel in Oostkamp om terug met de Hanzevrienden gezellig te ontbijten en daarna getuige te zijn van 5 minuten ambitie van gastspreker Peter De Keyzer.

Maar vooraleer het zover was, uitte voorzitter Valerie Meuser haar bezorgdheid over de gang van zaken in ons land, de economie, de gezondheid en de evolutie van het Coronavirus in het bijzonder. Maar Valerie was ook hoopvol als ze de talrijk opgekomen Hanzeleden in de zaal zag die vol ambitie en goesting kwamen luisteren naar Peter De Keyzer. De auteur gaf ons een inkijk in zijn boek ‘Vijf minuten ambitie – Pleidooien voor een BETER WERKEND LAND’.

Peter De Keyzer begon zijn carrière in de banksector waar hij vooral naambekendheid verwierf als hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. In die periode werd hem ook gevraagd om voor de zakenkrant ‘De Tijd’ tweewekelijks columns te schrijven. Het zijn juist deze columns die hij schreef tussen 2012 en 2021, die de basis vormen voor dit boek. Het idee om de columns te bundelen kwam van Karl Drabbe van de uitgeverij Ertsberg. Maar Peter wou meer en zo ging hij op zoek naar de beste columns, begon deze te rangschikken en kwam zo uit op een 10-tal thema’s gaande van Belgische politiek tot lange termijn plannen voor België, geopolitiek, migratie, onderwijs,…

Toen hem ook gevraagd werd om een slotessay te schrijven, werd de rode draad van al zijn columns duidelijk: Columns van jaren terug over diverse thema’s kunnen op vandaag woord voor woord opnieuw gebruikt worden. België is een gestold land, de zaken gaan in ons land niet vooruit. Maar hoe komt dit nu?  Het antwoord ligt voor de hand, met name het lange termijn perspectief ontbreekt in ons land en dit uit zich op vele vlakken:

§  Het begrotingstekort is per definitief korte termijn denken en problemen vooruitschuiven naar de volgende generaties.

§  Defensie zou bij uitstek een lange termijn departement moeten zijn, maar gaat in België over tewerkstelling eerder dan structurele investeringen. Defensie is dan ook het best bewapende pensioenfonds.

§  Meritocratie, zijnde een samenleving waar afkomst en financiële middelen NIET bepalen waar je later terechtkomt, wel je prestaties en capaciteiten. In vergelijking met Vlaanderen is de kloof tussen 3e generatie migratiekinderen en autochtone kinderen in het onderwijs nergens in Europa groter. Reden hiervoor: we leggen de lat te laag…. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van subsidies door de overheid.

§ 

Nog tal van andere ‘problematieken’ passeren de revue en kan je nalezen in het boek.

Peter besluit dat we te veel naar de overheid kijken om zaken in beweging te zetten of zaken te regelen. Maar van de overheid zal het niet komen. We hebben plannen genoeg. Er gaat geen week voorbij of er komt een plan uit met de visie voor 2030, horizon 2050,… De burgers moeten meer initiatief nemen, ambitie tonen. We hebben nood aan optimisme, zelfredzaamheid en ondernemerschap. Als iedereen de lat hoger legt, meer druk zet bij de overheid, kunnen we veranderen. Kortom iedereen heeft 5 minuten ambitie nodig een minstens een column te lezen.

Naast het interessante discours, leerden we ook nog een vestimentair weetje. De capaciteiten van een goede bankier zie je aan zijn schoenen. Draagt hij/zij zwarte schoenen dan weten ze van wanten. Bankiers worden immers beoordeeld op basis van de kleur van schoenen in de Londense financiële wereld.

Nog tal van vragen vlogen richting Peter waar hij spraakzaam zoals hij is, steevast een antwoord op wist. En zo vloog de ochtend in een knip voorbij en konden we met veel zin voor ambitie en ondernemerschap een poging doen om ons eigen steentje bij te dragen in de verandering van onze maatschappij. Heb allen 5 minuten ambitie….

 

Foto’s: https://dehanze.peepl.be/nl/albums/5378/