Vriendendinner op 18 maart 2021 met Pablo Annys


Op donderdag 18 maart komt Pablo Annys het economisch beleid van de stad maar vooral het project Brugge Inc in het bijzonder toelichten.

Dhr Annys is schepen van sociale zaken, werk en ondernemen in het huidig stadsbestuur en dat voor SPA. Voor velen was het een verrassing dat deze post naar de socialisten ging maar wie het verleden van Pablo Annys kent hoeft dit niet te verbazen.

Na zijn master in de psychologie ging hij het bedrijfsleven in met passages bij CPM, Alacatel en Barco waarna het ondernemersvirus hem te pakken kreeg: hij was de oprichter van Careerfit.

Ondertussen was hij ook politiek actief en in 2017-2018 trad hij reeds toe tot de bestuursploeg als schepen van onderwijs en energie.

Voor de Hanze komt Pablo het project Brugge Inc toelichten, een actieplan om ondernemerschap in de Brugse regio te bevorderen met de nadruk op jonge, innovatieve groeibedrijven.

Niet te missen!

Rapport van de activiteit:

Na de verwelkoming door voorzitter Valerie Meuser en de inleiding van onze gastspreker door Wim Henneman, kreeg Pablo Annys het woord.

Pablo mocht als 16-jarige jongen Brugge vertegenwoordigen in het Europees parlement. Dit heeft zijn politieke ambitie aangewakkerd. Hij was toen al getriggerd Brugge ooit mee te runnen.

 

Hij wil ons het economische verhaal van de Brugse regio schetsen. Brugge is meer dan louter toerisme, erfgoed en de Brugse zwanen. Pablo heeft zich reeds geruime tijd verdiept in de economie, vooral in het Brugse economische DNA: hoe kunnen we de kansen en natuurlijke sterktes uitbouwen. En dit is ineens ook het voornaamste uitgangspunt voor Brugge.Inc.

Brugge is een centrumstad en je moet de zeer ruime regio bekijken, ongeveer als 25% van West-Vlaanderen.

 

Er zijn 4 strategische doelstellingen:

-        jobcreatie;

-        economische dynamiek;

-        kernversterking;

-        duurzaam werk en ondernemen.

Daartegenover staan een aantal uitdagingen, zoals schaarste aan bedrijventerreinen, mismatch op de arbeidsmarkt, honger naar creativiteit en meer starters.

Het Brugse economische DNA omhelst naast toerisme ook:

-        de blue economy (de haven);

-        de zorg (Brugge is een zorgstad);

-        mechatronica (regio Brugge heeft evenveel mechatronica als Kortrijk, maar dit is eerder onbekend);

-        creatieve economie en IT.

 

De Start-up scene in Brugge kent reeds verschillende startersinitiatieven, zoals Turbo Brugge, Makersrepubliek, The Vibe, MaM (ofwel Mind- and Makerspace) e.a.  Het is de bedoeling dit alles met elkaar te verbinden om een soort ecosysteem uit te bouwen: Brugge.Inc.

Pablo legt heel begeesterd het hele basisconcept ervan uit.

In zijn woorden:

“Brugge.inc, opgericht in oktober 2020 op initiatief van Stad Brugge, POM en Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, heeft als missie om het unieke DNA van het Brugse ondernemersklimaat kenbaar te maken en de regio zo nationaal én internationaal op de kaart te zetten als unieke en aantrekkelijke ondernemersregio.

Brugge.Inc fungeert tegelijk als motor voor het groeiende ecosysteem van start-ups, scale-ups, gevestigde ondernemingen, kennisinstellingen en overheid en bundelt alle initiatieven die ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Het uiteindelijke doel is om zo nog meer ondernemers, talent en investeerders aan te trekken.

 

Er moet dus samengewerkt worden om Brugge als regio hoger te tillen op verschillende vlakken, ook internationaal. Brugge moet een unieke en aantrekkelijke ondernemersregio worden.

De juiste start-ups moeten worden aangetrokken en begeleid naar scale-ups. Coaching, Community en Housing zijn dan ook de keywords van Brugge.Inc.

 

Dan is Evy De Bruycker aan het woord. Evy is de Community Manager voor Brugge.Inc.

Zij heeft het over de INC.UBATOR. Brugge.Inc is gestart aan het stationsplein. De verhuis naar Oud Sint-Jan is gepland en zal zo een capaciteit van een 160-tal werkplekken creëren.

De verschillende start-ups kunnen er met elkaar in dialoog gaan, van elkaar leren en er groeien. Evy en het hele team willen een tech-hotspot creëren in de (ruime) Brugse regio.

 

Evy heeft het over Brugge.Inc als samenwerking met Stad Brugge, Voka West-Vlaanderen en de POM. Er worden vele projecten georganiseerd - ook op social media - waardoor er veel start-ups in de pijplijn zitten. De fysieke ruimte in Brugge.Inc blijkt ook zeer aantrekkelijk te zijn voor jonge groeiende bedrijven. Zij benadrukt dat Brugge.Inc graag de bestaande projecten wil samenbrengen om zo elkaar te versterken, als co-creatieverhaal met links tussen start-ups, scale-ups, corporates en kennisinstellingen.

 

Daarna is Pablo terug aan het woord. Hij benadrukt nog het belang van het samenbrengen van de verschillende sterktes, ook van de nabijgelegen steden (Oostende, Kortrijk). Het is zeer duidelijk dat we van de kleine eilandjes af moeten en tonen wat er in de regio beschikbaar is.

 

Dan heeft Pablo het nog even over Brugge als winkelstad. Hier is ook nog wat werk aan de winkel om bv. de leegstand tegen te gaan, om een aangename winkelkern te creëren enz. De prioriteit ligt op kwalitatief verblijfstoerisme/congrestoerisme (ref. Beursgebouw, Brusk).

 

Om te eindigen vertelt Pablo over de Port of Antwerp-Bruges, een samenwerking die een succesverhaal zal worden.

 

Na een boeiende uiteenzetting werd er nog even bijgepraat in de verschillende chatboxen om dan (verder) te genieten van de lekkere catering.