Wie verlangt lid te worden van De Hanze vzw dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten tot het Dagelijks Bestuur. Het verzoek wordt door twee meters en/of peters, leden van de vereniging, ondersteund.

Tevens ontvangen wij graag via afzonderlijke mail, op het mailadres info@dehanze.be, een korte motivatie, uw curriculum vitae, een digitale foto en een korte tekst van maximum 250 woorden waarin u zichzelf voorstelt.

Het jaarlijkse lidmaatschap bedraagt 250 euro.

De deelnameprijs voor de activiteiten bedraagt gewoonlijk 47 euro en wordt telkens onmiddellijk na de activiteit gefactureerd.

Voor verdere informatie kan u steeds telefonisch bij ons terecht.

Via onderstaande link kan u de aanvraag lidmaatschap opstarten.

IK WIL LID WORDEN