ICF Gent - Clubavond met Andries Gryffroy - 14 juni 2018

“Wat nu met het energiepact?”
 
Gloeiend actueel en iedereen aanbelangend: de uitdagingen op het vlak van onze energie-bevoorrading en de klimaatdoelstellingen zijn enorm.

De energie-transitie is eigenlijk maar sinds kort gestart, en de cruciale vraag is dan of de vooropgestelde doelstellingen en de gewenste timing haalbaar zijn. Dit alles heeft men proberen te ondervangen met een energiepact tussen drie gewesten en het federaal niveau…

Maar is er wel een pact, of is het eerder een ambitie-nota?  Zijn de voorstellen wel haalbaar als men spreekt over betrouwbaar-duurzaam-betaalbaar of is de nota eerder een opsomming van een ambitie?  Zijn er vandaag voldoende data en kennis aanwezig om op basis van “evidence based policy” beslissingen te kunnen nemen? Welke energie-transitie is wel realistisch, welke innovatie zal ons helpen om dit te realiseren, wat is haalbaar en wat is onmogelijk? En hoe moet het verder met dit “energiepact”? 

Allemaal vragen die terecht leven bij de burger en de ondernemingen. Allemaal vragen waar Andries Gryffroy u via een boeiende presentatie bij zal begeleiden op donderdag 14 juni a.s.

Sinds mei 2014 is Andries Gryffroy voor de N-VA Vlaams Volksvertegenwoordiger (en gemeenschapssenator) en is hij vooral gekend als dé energiespecialist van de N-VA.  Ook op internationale congressen vertegenwoordigt hij vaak het Vlaams Parlement en/of de N-VA in internationale panels

Opgemaakt op: 29.05.2018
« Alle nieuws